Третиране на семена

 
МИСТРАЛ Плюс

  • Разрешен за употреба в България при царевица за контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Доза 80-120 мл/дка
»назад