Хербициди

 
Флуенс

За контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в т.ч. бутрак и паламида »назад