Третиране на семена

 
Апрон XL 350 ЕС

  • Единственият фунгицид за третиране на семена от слънчоглед срещу Plasmopara (мана) и други оомицетни гъби
  • Дълготрайна защита (повече от 45 дни)
  • Елиминира опасността от болести разпространявани с почвата и семената чрез системното си действие
  • Благоприятна токсикологична характеристика
  • Лесен за употреба
  • Доза на приложение: 300 мл/100 кг семе
»назад