Хербициди

 
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

  • Широк спектър на действие срещу едногодишните житни и някои широколистни плевели
  • Отлична селективност
  • Много дълго последействие
  • Идеален партньор зарезервоарни смеси
  • Прилагайте Дуал Голд в доза 150 мл/дка след сеитба, преди поникване
  • При сухо време се препоръчва плитко инкорпориране на 2-3 см дълбочина
»назад