Хербициди

 
ГЕЗАГАРД 500 СК

  • Ефикасен срещу най-устойчивите едногодишни широколистни плевели
  • Има страничен ефект срещу някои едногодишни житни плевели
  • Подходящ както за самостоятелно приложение, така и за резервоарна смес
  • Без ограничение за културите в сеитбооборота
  • Прилагайте Гезагард след сеитба, преди поникване на културата в доза 250-300 мл/дка
»назад