Хербициди

 
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК

  • Високоефективен хербицид за едновременна борба с едногодишни житни и широколистни плевели
  • Дълго последействие
  • Гардоприм Плюс Голд се прилага в доза 250-350 мл/дка след сеитба, преди поникване на културата

»назад