Десиканти

 
РЕГЛОН ФОРТЕ

  • Нова технология за десикация
  • Контактно действие
  • Бързо начално действие
  • Без остатъчни количества
  • Отличен десициращ ефект
  • Доза на приложение - 250 мл/дка при 25-30 % влажност на семената
»назад