Инсектициди

 
АКТАРА 25 ВГ

  • Втора генерация активно вещество от групата на неоникотиноидите без установена кръстосана резистентност
  • Осигурява дълготраен ефект срещу неприятелите (21-35 дни)
  • Действа при всякакви почвено-климатични условия
  • Висока ефикасност срещу голям брой неприятели в ниски дози
  • Безопасен за околната среда
  • Прилагайте Актара срещу сив царевичен хоботник по слънчогледа в доза 13 г/дка
»назад