Хербициди

 
МИСТРАЛ 4СК

  • Отлично действие срещу едногодишни, многогодишни житни и основните едногодишни широколистни плевели
  • Изключителна селективност за културата
  • Бързо спира конкуренцията на плевелите
  • Вграден прилепител
  • За борба с едно- и многогодишни житни плевели, в.т.ч. балур от коренища и някои едногодишни широколистни плевели в доза 120-130 мл/дка, до фаза 2-4 лист на балура и 8-ми лист на царевицата
»назад