Третиране на семена

 
ДИВИДЕНТ формула М

 • Нова формулация на водна основа
 • Подобрена консистенция на формулацията
 • Подобрено покриване на семената
 • Интензивно оцветяване на третираните семена
 • Повишена производителност на третиране на семената за единица време
 • Може да се използва по-малко вода при третиране
 • Намалени разходи при третиране
 • Подобрени екотоксикологични характеристики
 • Намалено отделяне на прахови емисии
 • Повишена безопастност за оператора
 • Използвайте Дивидент формула М за третиране на семена от пшеница срещу твърда главня - 150 мл на 100 кг семена, до 1,2 л вода; праховита главня - 167/200 мл на 100 кг семена, до 1,2 л вода; вджуджяваща главня - 200 мл на 100 кг семена, до 1,2 л вода; септориоза - 185,5 - 200 мл на 100 кг семена, до 1,2 л вода; фузарийно кореново гниене - 150 мл на 100 кг семена, до 1,2 л вода;
»назад