Хербициди

 
ФУЗИЛАД ФОРТЕ

  • Високоефективен вегетационен, системен хербицид
  • Може да се използва при почти всички широколистни култури
  • Благоприятна токсикологична характеристика
  • Дъжд паднал 1 час след третиране не намалява хербицидното му действие
  • Изключително безопасен за културите
  • Прилагайте фузилад форте във фаза 3-ти лист до братене на едногодишните житни плевели и във фаза 3-5 лист (10-20 см височина) на балура в доза 80 мл/дка срещу едногодишни и 100-130 мл/дка срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. и балур от коренища
»назад