Хербициди

 
РЕГЛОН ФОРТЕ

  • Тотален, контактен хербицид с определено по-добро действие срещу широколистните плевели
  • С много бързо начално действие (надземната маса загива за 2-4 дни)
  • Инактивира се при допир с почвата - няма опасност за следващите в сеитбооборота култури
  • Прилагайте Реглон форте при активна вегетация на плевелите в доза 300 мл/дка, като предпазвате културното растение. При наличие на многого дишни плевели пръскайте през 3-4 седмици
»назад