Хербициди

 
ФУЗИЛАД ФОРТЕ

  • Високоефективен вегета-ционен, селективен системен хербицид
  • Може да се използва при почти всички широколистни култури
  • Благоприятна токсикологична характеристика
  • Дъжд паднал 1 час след третиране не намалява хербицидното му действие
  • Прилагайте Фузилад Форте срещу едногодишни и многогодишни житни плевели в доза 150-200 мл/дка във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина)
»назад