Хербициди

 
ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4

  • Тотален хербицид с нова, високоефикасна формулация
  • Подходящ за борба с едногодишни и много годишни плевели
  • Унищожава както надземната част, така и корена на растението
  • Прилагайте Тъчдаун Систем 4, предпазвайки зелените части на културното растение, в доза 200 мл/дка срещу едногодишни и 600 мл/дка срещу многогодишни плевели
»назад