Торове

 
ВУКСАЛ БОР

  • За повишаване добива и масленото съдържание: 1-2 третирания преди цъфтеж
  • Листният тор може да се внася заедно с хебрицида и инсектицида с наземна пръскачка в доза 200 мл/дка

»назад