Торове

 
ВУКСАЛ БОР

  • За повишаване количеството и качеството на добива: 1-2 третирания във фаза 4-5 лист; 7-9 лист
  • Листният тор може да се внася заедно с хебрицида и инсектицида с наземна пръскачка в доза 200-300 мл/дка

»назад