Торове

 
ВУКСАЛ МИКРОПЛАНТ

  • Силно концентрирана суспензия с високо съдържание на сяра и микроелементи за листно подхранване
  • Високото съдържание на сяра (S) води до ускоряване процесите на асимилация и подобрява качеството на продукцията
  • Наличието на калий, магнезий, бор и сяра повишава зимоустойчивостта на рапицата
  • Всички катионни микроелементи са в хелатна форма
  • Приложим е независимо от атмосферните условия
  • Съвместим е с обичайно използваните пестициди
»назад