Хербициди

 
Мистрал екстра 6 ОД

  • 40 гр/л никосулфурон
  • Срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при:

Царевица - внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите в доза 65-75 мл/дка

»назад