Хербициди

 
ЛИСТЕГО

  • Контролира икономически важни и 'трудни" плевели (бутрак, паламида)
  • Контролира всички раси синя китка
  • Допълнително почвено действие (до 30%)
  • Получавате пълен "пакет" от Синджента за отглеждане на слънчоглед:

 - Clearfield хибриди с висок добивен потенциал - НК Неома, НК Адажио, НК Мелдими, НК Фортими, Санай МП, СИ Естива, СИ Експерто, СИ Коломби, СИ Самин

- Ефикасен почвен хербицид елиминиращ конкуренцията на ранното заплевеляване - Гардоприм Плюс Голд

- Решение за борба с трудните за контрол плевели (бутрак, паламида) и всички раси синя китка - вегетационния хербицид Листего

»назад