Фунгициди

 
АМПЕКСИО

  • Срещу мана по лозата. Доза - 50 гр/дка. Максимум 3 приложения на сезон през 8-12 дни
»назад