Хербициди

 
ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК

  • 12,5 гр/л S-метолахлор + 187,5 гр/л терботилазин
  • Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

 Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване в доза 380 мл/дка;
 Царевица - внася се след сеитба, преди поникване в доза 400-450 мл/дка;

»назад