Царевица

 
НК КАНЗАС

ФАО - 280

 • Ранен хибрид
 • Нов хибрид, който може да задоволи и най-високите очаквания
 • Много добре развита вегетативна маса
 • Средно високо растение с добре развито стъбло
 • Много продуктивен
 • Добра толерантност на стъблен пробивач
 • Добра адаптивност към различни почвени и климатични условия
 • Кочан с 16-18 реда и 38-40 зърна в ред
 • Маса на 1000 зърна: 330-350 грама 

Препоръчителна гъстота за отглеждане в България:

- при поливни условия - 6500-7000 растения на декар

- при неполивни условия - 6000 растения на декар

read more

НК КОБАЛТ

ФАО - 340

 • Средно ранен хибрид
 • Нова селекция
 • Адаптивен към различни условия и райони /много пластичен/
 • Бързо влагоотдаване
 • Подходящ и за зърно и за силаж
 • Развита мощна коренова система, здраво стъбло със средна височина
 • Кочан с 16-18 реда и 38-42 зърна в ред
 • Маса на 1000 зърна: 340-350 грама

Препоръчителна гъстота за отглеждане в България:

- при поливни условия - 6500-7000 растения на декар

- при неполивни условия - 6000 растения на декар
read more

НК КОЛУМБИЯ

ФАО – 440

 • Висок добивен потенциал, както при екстензивно, така и при интензивно отглеждане.
 • Бързо развитие в първоначалните фази.
 • Листната маса и стъблото остават зелени до късно.
 • Добра продуктивност.
 • Толерантен към повреди от царевичен стъблопробивач.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в България:

- При поливни условия: 6500 – 7000 растения/декар

- При неполивни условия: 5500-5800 растения/декар

read more

НК ЛУЦИУС

ФАО - 330

 • Открояващ се с висок добивен потенциал
 • Подходящ за интензивна технология на отглеждане
 • Добро представяне и при по-сухи условия
 • Бързо влагоотдаване
 • Здраво средновисоко стъбло с много мощна коренова система
 • Тънък кочан
 • Кочан с 16-18 реда и 38-40 зърна в ред
 • Абсолютно тегло на 1000 зърна: 335-345 грама  
 • Препоръчителна гъстота:
           - при поливни условия: 6500 до 7000  реколтирани растения на декар
           - при неполивни условия: 5800 до 6000 реколтирани растения на декар

read more

НК ОЛИМПИК

ФАО - 230

 • Висок добивен потенциал.
 • Много бързо влагоотдаване.
 • Много адаптивен.
 • Подходящ за зърно и за силаж.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в България:

- при поливни условия: 6500-7000 растения/декар

- при неполивни условия: 5800-6000 растения/декар

read more

НК ПАКО

ФАО – 490

 • Достига зрялост за 123-127 дни.
 • Средно до високо растение.
 • Кочан добре покрит от обвивните листа.
 • Бързо отдава влагата при настъпване на физиологична зрялост.
 • Добра устойчивост на стресови фактори.
 • Добра устойчивост на полягане.
 • Толерантен на икономически важните за България болести.
 • Реагира положително на богати почви и торене.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в България:

- При поливни условия: 7000 – 7300 растения/декар

- При неполивни условия: 5200-5700 растения/декар

read more

НК ТЕРМО

ФАО - 370

 • Достига зрялост за 115-118 дни.
 • Средно високи растения.
 • Коканът е добре озърнен и заложен на височина 90 см., 16-20 реда, с 28-30 зърна на ред.
 • Маса за 1000 семена: 270-350 гр.
 • Много добър старт на развитие.
 • Добра устойчивост на филизообразуване
 • Има отлична агрономическа пластичност и много бързо отдава влагат.
 • Стабилен добив при всякакви условия на отглеждане.
 • Толерантен на икономически важните за България болести.

Препоръчителна гъстота за отглеждане в България:

- при поливни условия: 7000-7800 растения/декар

- при неполивни условия: 5800-6300 растения/декар

read more

СИ АМБИШЪС

ФАО - 150

 • Висок добивен потенциал
 • Отлични добиви през сезони 2013, 2014 и 2015 година
 • Много добра приспособимост към всички почвени типове
 • Pанен хибрид за зърно, тип конски зъб
 • Много добро запълване върха на кочана
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Подходящ за отглеждане като втора култура
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране:
           - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка
           - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка 
read more

СИ АРИОЗО

ФАО – 240

 • Висок добивен потенциал
 • Възможност за ранна сеитба, с бърз първоначален растеж
 • Здраво високо стъбло, мощна коренова система
 • Зърно тип конски зъб
 • Много бързо освобождава влагата по време на зреене
 • Толерантен към стресови климатични фактори
 • „Реагира положително“ при интензивни условия на отглеждане – торене, влага
 • Подходящ за отглеждане като втора култура
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране:
   - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка                                            
 
 - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка
read more

СИ ЖУЛИЕН

ФАО - 650
 • Висок добивен потенциал при интензивна технология
 • Изключително за зърно
 • “Stay green” ефект /по-бавно прегаряне – по-дълго наливане/
 • Тънко стъбло с къси междовъзлия
 • Кочан 16-20 реда и едри зърна
 • Толерантен на полягану и болести по стъблото
 • По-ранна сеитба – по-висок добив
 • Приспособимост към различни почвени условия
 • За интензивно отглеждане при поливни условия
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране:
            - при поливни условия – 7000 до 7500 реколтирани растения на дка             
            - при неполивни условия – 5800 до 6300 реколтирани растения на дка
read more

СИ ЗОАН

ФАО - 630
 • Стабилни и високи добиви
 • Отлична адаптивност, много бърз растеж
 • Подходящ и за зърно и за силаж
 • Високо растение с изправени листа
 • Големи метлици и едри зърна
 • Толерантен на болести по листата и стъблото
 • По-добри резултати при ранна сеитба
 • Приспособимост към различни почвени условия
 • За интензивно отглеждане и при поливни условия
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 
            - при поливни условия – 7000 до 7500 реколтирани растения на дка 
            - при неполивни условия – 5800 до 6300 реколтирани растения на дка
read more

СИ ИРИДИУМ

ФАО - 360

 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Висок добивен потенциал
 • Зърно тип конски зъб
 • Бързо начално развитие
 • Много добро опрашване при по-сухи условия
 • Много добро запълване върха на кочана
 • Бързо освобождава влагата по време на зреене
 • „Отплаща се“ при благоприятни условия на отглеждане
 •  Препоръчителна гъстота за реколтиране: 
           - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка                                        
           - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка
read more

СИ ОКТАВИУС

ФАО - 380

 • Висок добивен потенциал
 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Отплаща се при благоприятни климатични условия
 • Стабилно и устойчиво на полягане растение
 • “Stay green” ефект – по-бавно прегаряне на листата и по-дълго наливане на зърното
 • Бързо отдава влагата
 • Залага кочаните малко по-ниско
 • Кочан 14-16 реда с по-едри зърна
 • Подходящ и за силаж
 • Толерантност на болести
 • Препоръчителна гъстота:
         - при поливни условия: 6500 до 7000 реколтирани растения на декар
         - при неполивни условия: 5800 до 6000 реколтирани растения на декар
read more

СИ ОНДИНА

ФАО – 250

 • Потенциал за висок добив
 • Подходящ за отглеждане и при по-сухи условия
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Толерантен към температурни амплитуди
 • Адаптивен към различни условия на отглеждане
 • Възможност за отглеждане като втора култура
 • Кочан с 16-20 реда и 31-37 зърна в ред растения на дка
 • Абсолютно тегло на 1000 зърна: 320-350 гр.
 • Препоръчителна гъстота:
            - при поливни условия: 7500 до 8000 реколтирани растения на декар
            - при неполивни условия: 6500 до 7000 реколтирани растения на декар
read more

СИ СЕНКО

ФАО – 500

 • Висок добивен потенциал
 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Подходящ и стабилен и при по-ранна сеитба
 • Пластичен, но се отплаща при благоприятни климатични условия
 • “Stay green” ефект – по-бавно прегаряне на листата и по-дълго наливане на зърното
 • Бързо отдава влагата
 • По-дълги кочани с по-едри и светли зърна
 • Високо растение
 • Подходящ за ранен висококачествен силаж (зърно и зелена маса)
 • Препоръчителна гъстота:
                 - при поливни условия: 6500 до 7000 реколтирани растения на декар
                 - при неполивни условия: 5500 до 5800 реколтирани растения на декар
read more

СИ УЛИСЕС

ФАО 350
 • ​Толерантен към стресови климатични фактори
 • Бързо начално развитие
 • Висок добивен потенциал
 • Зърно тип конски зъб
 • Здрави и едри кочани
 • Много добро запълване върха на кочана
 • Бързо освобождава влагата по време на зреене
 • При интензивни условия на отглеждане може да се сее на по-голяма гъстота
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 
           - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка                                          
           - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка
read more