Хербициди

 
ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

  • 960 гр/л S-метолахлор
  • Срещу едногодишни житни, в т.ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:

Домати и пипер - разсадни и безразсадни, моркови, лук I, II, III година в доза 120 мл/дка

Слънчоглед, царевица, соя, захарно цвекло, тютюн, памук, картофи, фасул, люцерна - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите в доза 150мл/дка

Забележка: при лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви

»назад