Хербициди

 
КАСПЪР 55 ВГ

  • 50 гр/кг просулфурон + 500гр/кг дикамба
  • Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при:

Царевица - внася се вегетационно във фаза 3-8 лист на културата в доза 30гр/дка

»назад