Хербициди

 
ЛУМАКС 538 СК

  • 375 гр/л S-метолахлор + 125 гр/л тербутилазин + 337,5 гр/л мезотрион
  • Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

Царевица - внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите (2-3 лист) в доза 300 мл/дка, или след сеитба преди поникване на културата в доза 300-400 мл/дка

»назад