Хербициди

 
ЛИНТУР 70 ВГ

  • 4,1% триа сулфурон + 65,9% дикамба
  • Срещу широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

Пшеница и ечемик - внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите в доза 15 гр/дка

»назад