Хербициди

 
МИСТРАЛ ОПТИ

  • Бързо начално действие
  • Дълъг период и гъвкавост на приложение - до 8ми лист
  • По-ниска доза на приложение и висока селективност
  • Без проблеми за следващата култура в сеитбооборота
  • Контрол на балур от семе и коренища 
  • Смесим с противошироколистни хербициди (Каспър и Пик)
  • Предлага се в пакет с Каспър и Пик
»назад