Хербициди

 
РЕГЛОН Форте

  • 50 гр/л дикват + прилепител
  • Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

Лозя, овощни градини - внася се в активна вегетация на плевелите в доза 300 мл/дка

  • Като десикант при: слънчоглед - 250 мл/дка, кориандър - 150-200 мл/дка, люцерна -250-300 мл/дка, картофи, соя, ориз, памук и др.
»назад