Хербициди

 
ТЕРИДОКС 500 ЕК

  • 500 гр/л диметахлор
  • Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

Зимна рапица - внася се непосредствено след сеитба, преди поникване на културата и плевелите в доза 250-300 мл/дка

»назад