Хербициди

 
ТОПИК 080 ЕК

  • 80 гр/л клодинофоп + антидот
  • Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес при:

Пшеница, ръж и тритикале - внася се във фаза 3 лист до края на братене на дивия овес

»назад