Хербициди

 
ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4

  • 360 гр/л глифозат
  • Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

Стърнища - в доза 150 мл/дк

Лозя и овощни градини - в доза 200 мл/дка

  • Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:

Пшеница и ечемик - внесен преджътвено, при влажност на зърното 30% в доза 300 мл/дка

  • Срещу многогодишни житни и широколистни плевели при:

Стърнища - в доза 400 мл/дка

Лозя и овощни градини - внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели в доза 600 мл/дка

Тъчдаун систем 4 е нов системен тотален хербицид, с нова високоефективна формулация, който се абсорбира от растенията чрез листата и стеблата. Той се придвижва от мястото на абсорбирането към кореновата система, където се натрупва. Развитието на плевелите се блокира 24 часа след приложението на препарата. Видимите симптоми /антоцианово оцветяване, последвано от пожълтяване и покафеняване на листата/ се проявяват след 10-14 дни, а пълното загиване на плевелите протича за около 3 седмици. Унищожава както надземната част, така и корена на растението. Тъчдаун систем 4 бързо се дезактивира и разгражда от почвените микроорганизми, като не оставя остатъчни количества в почвата. Поради иновационната "Систем 4" технология дъжд паднал 1 час след третирането не намалява ефикасността на Тъчдаун.

»назад