Хербициди

 
УИДМАСТЕР 464 СЛ

  • 344 гр/л 2,4 Д + 120 гр/л дикамба
  • Срещу широколистни, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

Пшеница и ечемик - внася се във фаза 3-4 лист до края на братене на културите в доза 80-100 мл/дка

Царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата в доза 120 мл/дка

»назад