Хербициди

 
ФУЗИЛАД ФОРТЕ

  • 150 гр/л флуазитоп-П-бутил + сърфактанти (Iso-линк Технология)
  • Срещу едногодишни житни плевели при:

маслодайна рапица - срещу самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките в доза 50 мл/дка

слънчоглед - в доза 80 мл/дка

домати, пипер, картофи, памук, тютюн, соя, фасул, фъстъци - в доза 90 мл/дка

  • Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища при:

слънчоглед, памук, тютюн, домати, фасул - в доза 100-130 мл/дка

Пипер, картофи, соя, фъстъци - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)

»назад