Инсектициди

 
ФОРС 1,5 Г

  • 15 гр/кг тефлутрин
  • Срещу широк спектър от почвени неприятели от разреди Coleoptera, Diptera, Lepidoptera и др.:

- телени червеи, попово прасе и сиви червеи при домати в доза 0,5 кг/дка, внесен чрез равномерно лентово третиране и инкорпориране преди или по време на засаждане/разсаждане на културата;

- телени червеи и попово прасе при картофи в доза 0,5 кг/дка, внесен чрез равномерно лентово третиране и инкорпориране в зоната на клубените по време на засаждането но картофите.

»назад