Хербициди

 
ЕЛУМИС

 • ОД формулация за отлично прилепване и много бързо проникване
 • Надежден контрол на всички важни плевели с едно пръскане, включително трудно контролирани видове; действие и върху прераснали плевели
 • Отличен контрол на балур от коренища и паламида
 • „Гъвкава доза” на приложение според хабитуса на плевелите – от 130 до 200 мл/дка
 • Дълъг период на приложение – от 3-ти до 7-ми лист на културата
 • Бързо действие и впечатлявящ видим резултат
 • Не е нужно да се смесва с втори хербицид за разширяване спектъра
 • Вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение)
 • Позволява едновременна борба с поникналите към момента на пръскането плевелни растения с остатъчно почвено действие, което предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели.
 • Не се изисква спазване на карантинен срок
Съвети при приложение:
 • При заплевеляване с едногодишни плевели да се използва ниската доза. Дозите от 150 мл и нагоре са ефикасни и срещу многогодишни плевели, в това число балур от коренища и паламида
 • Да не се прилага при царевица стресирана от неблагоприятни метеорологични условия (суша, студ, наводнения и др.). Върху площи, третирани с органофосфорен инсектицид Елумис може да се прилага след минимум 7 дни
 • Дъжд паднал 2 часа след третиране не намалява хербицидния ефект
 • Да не се допуска попадането му върху съседни чувствителни култури
 • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба
 • Да не се прилага след Камикс и Лумакс
Контролирани плевели
Житни плевели:
- балур от ризоми (Sorghum halepense)
- балур от семена (Sorghum halepense)
- див овес (Avena fatua)
- диво просо (Panicum dichotomiflorum)
- едногодишна метлица (Poa annua)
- кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
- кощрява зелена (Setaria viridis)
- кощрява сива (Setaria glauca)
- кръвно просо  (Digitaria sanguinalis)
- лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
- райграс видове (Lolium spp.)
Широколистни плевели:
- абутилон (Abutilon theofrastii)
- бутрак – свиница (Xantium strumarium)
- бяла куча лобода (Chenopodium album)
- видове щир (Amaranthus spp.)
- врабчови чревца (Stellaria media)
- галинзога (Galinsoga parviflora)
- грънче (Hibiscus trionum)
- див коноп (Canabis sativa/roderalis)
- див мак* (Papaver rhoeas)
- див синап (Sinapis arvensis)
- дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
- кострец (Sonchus oleracea)
- лайка (Matricaria spp.)
- лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)
- лютиче (Ranunculus spp.)
- овчарска торбичка (Capsella bursa-pastori)
- огнивче (Anagalis arvensis)
- паламида (Cirsium arvense)
- пача трева (Polygonum aviculare)
- персийско великденче (Veronica persicaria)
- попова лъжичка (Tlaspi arvense)
- прасковолистно пипериче* (Polygonum persicaria)
- росопас (Fumaria officinalis)
- слънчоглед самосевки (Helianthus annus)
- спореж (Senecio vulgaris)
- татул (Datura stramonium)
- трицветна теменуга* (Viola tricolor)
- тученица, тлъстига* (Portulaca) oleraceae
- черно куче грозде (Solanum nigrum)
*- да се прилага високата доза от 200 мл/дка »назад