Фунгициди

 
АМИСТАР ЕКСТРА

 • Активно вещество: 200 г / л азоксистробин + 80 г / л ципроконазол
 • Амистар Екстра® е листен фунгицид с двойно системно действие за борба срещу най-важните болести по стъблото и листата на житните култури по време на вегетация. Амистар Екстра® има мощно и бързодействащо лечебно действие и ефикасност до 6 седмици, и е много подходящ за второ третиране във фаза флагов лист.     
 • Отлична ефективност, по-силна култура, по-висок добив
 • Отличната ефикастност срещу болести и много дълго лечебно действие;
 • Двойно системно и трансламинално действие
 • Бърза транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новият прираст;
 • Гъвкав момент на приложение, бързо действащ ефект и устойчивост на валежи /1час след пръскане/
 • Мощен зелен физиологичен ефект, който има икономическа значимост – прави културата по-силна и спомага за по-висок добив като удължава и подобрява наливане на зърното:
Ускорява фотосинтезата;
 • Подобрява поемането на азот;
 • Подобрява поемането на вода
 • Подобрява устойчивостта на стрес
 • Забавя „остаряването“ на културата - зеленият ефект осигурява от 3 до 5 дни по-дълъг „живот“ на културата, спрямо други РЗ програми, а всеки допълнителен ден дава средно 15 кг/дка.
»назад