Листни торове и биостимуланти

 
ВУКСАЛ БОР

Суспензионен листен тор за преодоляване недостига на бор по бърз и сигурен начин

read more

ВУКСАЛ К-40

Суспензионен листен тор с високо съдържание на калий

read more

ВУКСАЛ КАЛЦИЙ

Калциев суспензионен тор, съдържащ азот, магнезий 10-15CaO-2 MgO и микроелементи

read more

ВУКСАЛ МАКРОМИКС

Суспензия, съдържаща NPK и микроелементи

read more

ВУКСАЛ МИКРОПЛАНТ

Суспензия с високо съдържание на сяра и микроелементи за листно подхранване на полски, овощни, зеленчукови и др. култури

read more

ВУКСАЛ СЯРА

Течна сяра за листно подхранване с микроелементи

read more

ВУКСАЛ ТЕРИОС

Микроелементи под формата на суспензия с мед, манган, молибден и  цинк за третиране на семена на есенници

read more

ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ

Листен тор и фунгицид

read more