Царевица

 
СИ АМБАДОР ФАО 170
Хибридът със супер сила. Най-мощната коренова система в ранното ФАО от Синджента
read more

СИ ВАЛПАРАЙЗО ФАО 630
 • Подходящ за силаж и биогаз
 • Отлични добиви зелена маса
 • Отличен фитосанитарен профил
 • Високо и здраво растение
 • Висококачествен силаж
 • Висок добив в качествено сухо вещество, скорбяла и фибри, с повишена смилаемост
 • Силни растения със здраво стъбло
 • Мощна коренова система
 • Разкрива максималния си потенциал при поливи условия
 • Добре облистени растения, които имат способност да останат зелени за много дълго време - "Stay green" ефект
read more

СИ ЗОАН ФАО - 630
 • Стабилни и високи добиви
 • Отлична адаптивност, много бърз растеж
 • Подходящ и за зърно и за силаж
 • Високо растение с изправени листа
 • Големи метлици и едри зърна
 • Толерантен на болести по листата и стъблото
 • По-добри резултати при ранна сеитба
 • Приспособимост към различни почвени условия
 • За интензивно отглеждане и при поливни условия
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 
            - при поливни условия – 7000 до 7500 реколтирани растения на дка 
            - при неполивни условия – 5800 до 6300 реколтирани растения на дка
read more

СИ ИГНИС

ФАО - 360

 • Добро и равномерно озърняване до върха на кочана, дори при стрес
 • Изключително добър фитосанитарен профил и много добра толерантност към фузариум
 • Много висок добивен потенциал
 • Бързо отдава влагата
 • Висока толерантност към засушаване и високи температури
 • Високи, мощни растения с с изключително висока толерантност на полягане
 • Ефектен кочан с жълто зърно
read more

СИ ИНФИНИТИ ФАО 410
 • Изключително висок добивен потенциал при интензивни условия
 • Озърняване до върха на кочана
 • Едри зърна, червеникаво оцветени във връхната част на кочана
 • Добро отдаване на влагата
 • Добър фитосанитарен профил
 • Добре изразен "Stay green" ефект
read more

СИ КАРИОКА ФАО 480
 • Силно толерантен на болести и полягане, дори и при късна жътва
 • Отличин фитосанитарен профил на растението и кочана  /фузариум и микотоксини/
 • Мощни растения с дълбока коренова система
 • Много висок добивен потенциал
 • Бързо отдава влагата
 • По-ранен цъфтеж
 • Много добра адаптивност
 • Еректовидни листа, прибрани и компактни растения
 • Много добре се отплаща при по-интензивен тип на отглеждане
 • Силно изразен "Stay green" ефект
read more

СИ КОРИНТОС

ФАО - 310

Успех дори в трудни условия
 • Подходящ за директна сеитба / No till технология/
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Висока толерантност на полягане
read more

СИ МИНЕРВА ФАО 450
 • Едри зърна
 • Мощни растения с дълбока коренова система
 • Добро озърняване на кочана до връхната част
 • Топ добивен потенциал
 • Високо стабилност при средни до високи нива на стрес от засушаване и високи температури
 • Бързо отдаване на влагата
 • Отличен фитосанитарен профил
read more

СИ ОНДИНА

ФАО – 250

 • Потенциал за висок добив
 • Подходящ за отглеждане и при по-сухи условия
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Толерантен към температурни амплитуди
 • Адаптивен към различни условия на отглеждане
 • Възможност за отглеждане като втора култура
 • Кочан с 16-20 реда и 31-37 зърна в ред растения на дка
 • Абсолютно тегло на 1000 зърна: 320-350 гр.
 • Препоръчителна гъстота:
            - при поливни условия: 7500 до 8000 реколтирани растения на декар
            - при неполивни условия: 6500 до 7000 реколтирани растения на декар
read more

СИ ОРФЕУС

ФАО - 360

 • Способност за компенсиране в добива при неравномерна сеитба
 • Високо залагане на кочана
 • Прибрани растения с еректовидни листа, по-добра освеност на растенията, намалена транспирация, подходящ за по-гъста сеитба
 • Много висок добивен потенциал - един от водещите в групата по ранозрялодт
 • Отлична стабилност - добри добиви дори и при стресови условия, когато другите не успяват
 • Бърз старт на развитие, мощен хабитус
 • Бързо отдава влагата, лека жътва
 • Без рискове от полягане през цялата вегетация
 • Отлични фитосанитарни качества - слабо податлив на болести по кочана и стъблото
 • "Stay green" ефект
read more

СИ ПРЕМЕО ФАО 400
 • Фиксиран размер на кочана, независимо от гъстотата на посева / позволява по-гъста сеитба
 • Озърнява кочана до върха
 • Пластичен
 • Много висок добивен потенциал
 • Много добра адаптивност
 • Отличен фитосанитарен профил, здрав кочан
read more

СИ СЕНКО

ФАО – 500

 • Висок добивен потенциал
 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Подходящ и стабилен и при по-ранна сеитба
 • Пластичен, но се отплаща при благоприятни климатични условия
 • “Stay green” ефект – по-бавно прегаряне на листата и по-дълго наливане на зърното
 • Бързо отдава влагата
 • По-дълги кочани с по-едри и светли зърна
 • Високо растение
 • Подходящ за ранен висококачествен силаж (зърно и зелена маса)
 • Препоръчителна гъстота:
                 - при поливни условия: 6500 до 7000 реколтирани растения на декар
                 - при неполивни условия: 5500 до 5800 реколтирани растения на декар
read more

СИ СКОРПИУС ФАО 240
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Подходящ за втора култура
 • Висока толерантност на полягане
 • Високо залагане на кочана, позволяващо лесно прибиране
 • Висок добивен потенциал
 • Отлично съотношение добив/влага
 • Много добра адаптивност към променящите се условия/засушаване
 • Тип на зърното "конски зъб"
 • Бързо отдава влагата
 • Мощен и равен старт при поникване
 • Много добри фитосанитарни качества
 • Висока адаптивност
 • Ранен цъфтеж
read more

СИ ТОРИНО ФАО 350
 • Отличен добивен потенциал, може да достигне потенциала на хибридите с по-високо ФАО
 • Добър фитосанитарен профил
 • Отличен старт на културата
 • Интензивен хибрид, подходящ само за професионални фермери и професионални земеделски практики
 • Средно високо растение
 • Подходящ за Северна централна България
 • Забелижителен кочан: 18-22 реда с 32-38 зърна във всеки ред
 • Бързо развитие на кореновата система в ранната фаза
 • Много бързо отдаване на влагата
read more

СИ УЛИСЕС

ФАО 350
 • ​Толерантен към стресови климатични фактори
 • Бързо начално развитие
 • Висок добивен потенциал
 • Зърно тип конски зъб
 • Здрави и едри кочани
 • Много добро запълване върха на кочана
 • Бързо освобождава влагата по време на зреене
 • При интензивни условия на отглеждане може да се сее на по-голяма гъстота
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 
           - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка                                          
           - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка
read more

СИ ФЕНОМЕН ФАО - 160
Пазарният лидер при ранните хибриди
 • Висок добивен потенциал подходящ за ранна сеитба
 • Бърз начален старт и мощна коренова система
 • Подходящ за втора култура
 • Бързо отдава влагата
 • Добра толерантност към зашушаване и високи температури, толерантен на болести
 • Пласичен, отплаща се при интензивни условия на отглеждане
 • Здраво растение, зърно тип "конски зъб"
 • Много добра адаптимвост
 • Отлични фитосанитарни качества
 • Добро озърняване на кочана
read more